Vienmēr būsim priecīgi palīdzēt:


SIA Fleksa
Juridiska adrese: Druvas iela 20C, Rīga, LV-1002

Preču izsniegšanas adrese: Brūkleņu iela 57, Rīga, LV-1058
+371 28 37 37 17

info@fleksa.lv

Skype: t48965


Uzņēmuma rekvizīti:

SIA FLEKSA
LV50003692771
Druvas iela 20C, Rīga, LV-1002
AS SEB banka
LV 91 UNLA 0055 000 55 4077
SWIFT kods: UNLA LV 2X